Gastronomiazko Euskal Anaiartea - Cofradía Vasca de Gastronomía

Pincho de crema de tortilla con corcante de queso.
Mousse de tortilla de patarta - Explicación en video
07.06.2013
T.943 428806 · F.943 410941 · junta@gastronomica.com
© 2012 Cofradia Vasca de Gastronomía / Gastronomiazko Euskal Anaiartea